Faktlar və rəqəmlər

Şirkətimizin uğur qazanması üçün bütün dünyada 900 nəfərə yaxın insan çalışır.

woerwagpharma-our-team

Dövriyyə üzrə İnkişaf 
2008 – 2017 (mly. Avro ilə)

woerwagpharma-turnover-development