Təbii nəmləndirir

  • Quru, nahamar, çat əmələgəlməyə meyilli dəriyə gündəlik qulluq
  • Diabet zamanı ayaq dərisinə qulluq
  • Diz, dirsək, pəncə kimi quruluğa meyilli sahələrə qulluq