woerwagpharma-happy-couple-in-the-field-header

Diabetic comorbidities

Şəkərli diabet, və ya 2-ci tip diabet, müxtəlif müşayiətedici və ikincil xəstəliklərə səbəb ola bilər. Xoş xəbərimiz var: Doğru yanaşmaqla bu cür nəticələrə qarşı mübarizə aparmaq olar. Bir tərəfdən, bu, qanda şəkər səviyyəsinin effektiv idarə olunmasıdır, digər tərəfdən isə insanın sağlam həyat tərzinə sahib olmaq üçün təşəbbüs göstərməsidir. Biofaktorlar buna mühüm təbii töhvə verə bilərlər.

 

Diabetic comorbidities – what are the risks involved in diabetes?
Diabetic comorbidities – what are the risks involved in diabetes? Read more
Long-term effects of diabetes – how benfotiamine and alpha lipoic acid act on diabetic polyneuropathy
Long-term effects of diabetes – how benfotiamine and alpha lipoic acid act on diabetic polyneuropathy Read more
daha çoxunu göstər