Baxışımız

Wörwag Pharma: zamanla dəyişən ailə biznesi

Bugünkü uğurlarımızı sürətli inkişaf və keçən illər ərzində əldə olunan beynəlmiləlləşmə nəticəsində qazanmışıq. Şirkətin irsini gələcək tələblərə uyğunlaşdırmaq hər gün daha da vacib olur.

Hər bir işçinin təşəbbüskar təfəkkürü və aktiv iştirakı bu inkişafa yol açır. Müntəzəm inkişaf yolu və gələcək coğrafi yayılmalar yeni təcrübələr üçün zəmin rolunu oynayır və şəxsi savadlılıq və inkişaf üçün geniş imkanlar yaradır.

Jörg Bacherer
Jörg BachererDirector Human Resources & Business Services