Sağlamlığınız üçün biofaktorlar üzrə səriştəlilik

Sizin sağlamlığınız

Şirkət

A family-owned company led by the second generation
WÖRWAG Pharmaİkinci nəsil tərəfindən idarə edilən ailə şirkəti

Güclü tərəflərimizdən biri də üzərinə öhdəlik götürən bir ailə şirkəti olaraq qalmağımızdır. Balans hesabatında göstərilməyən dəyərləri müdafiə edir, və bank və ya investorlardan asılı olmadan, müstəqil şəkildə böyüməyə davam edirik. İnsanlıq, yaxınlıq və məsuliyyətlilik daima dəyişməyə və irəliyə doğru addımlamağa hazır böyük bir komandanın tələbləridir.

daha ətraflı
Career