Legal Notice

Details according to § 5 TMG (German Telemedia Act)

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Germany

Tel.: +49 (0)7031 6204-0
Fax: +49 (0)7031 6204-99
Email: info(at)woerwagpharma.com

Headquarters: Böblingen
Trade register: District Court Stuttgart, HRA 242191
VAT ID No.: DE187275003
Regulatory authority: Tübingen Regional Council

Management Board: Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

General partner

Dr. Fritz Wörwag GmbH
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Germany

Headquarters: Böblingen
Trade register: District Court Stuttgart, HRA 17815
Management: Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

Journalistic-editorial content

Responsible for journalistic-editorial content according to § 55, Paragraph 2 Broadcasting Treaty: Monika Wörwag

Müəllif hüquqları ilə bağlı təlimatlar və məsuliyyətdən istisnalar

Bu İnternet səhifələrinin məzmunu müəllif hüquqları ilə qorunur. Xüsusilə qrafika, mətn, loqotiplər, şəkillər və s.-in yenidən hazırlanması, redaktə edilməsi, emal edilməsi və hər hansı bir istifadə növü “Wörwag Pharma GmbH & Co. KG”-nin yazılı razılığını tələb edir. “Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.” məzmunun aktual, düzgün, tam və ya faydalı olmasına dair heç bir zəmanət vermir. Yalnız əlaqəli səhifələrin operatorları onun məzmununa cavabdehdirlər. İstifadə olunan məhsul və ya şirkət adları qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanları və ya markalar ola bilər.