Sağlam immunitet sistemi

İşlək immunitet sistemi bizə zərərli xarici maddələrlə mübarizə aparmağa kömək edir. Bunun əsasını biofaktorların kifayət qədər təmin olunması təşkil edir.

woerwagpharma-young-woman-with-smoothie-squares

İmmunitet sistemi vücudu xarici patogenlərdən qoruyur və, həmçinin, vücudun qüsurlu hüceyrələrinə qarşı mübarizə aparır. Bunun öhdəsindən gəlmək üçün, o, səmərəli şəkildə, lakin həddən artıq olmamaq şərtilə, işləməlidir. Bu mürəkkəb sistemin səmərəli işləməsi biofaktorların kifayət qədər təmin olunmasından asılıdır, çünki biofaktorlar həm də müdafiə mexanizmlərinə aiddir.

Bizim məhsullarımız

Sizin sağlamlığınız