Hər ürəyə ürəklə yanaşma

 • Rahat birdəfəlik dozalanma rejimi
 • Yanaşı patologiyalar olan xəstələrdə (şəkərli diabet, bronxial astma, periferik qan dövranının pozulması və s.) istifadənin mümkünlüyü
 • Yüksək biomənimsənilmə
 • Yanaşı olaraq 2 tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə beta-blokatorların qlükozanın səviyyəsinə təsiri

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 • Tətbiq sahələri
  Arterial hipertenziya, stenokardiya tutmalarının profilaktikası
 • Təsiredici maddə və tərkibi
  Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 5 mq bisoprolol fumarat vardır.
  Köməkçi maddələr: krospolividon, qarğıdalı nişastası, mikrokristallik sellüloza, kolloidal silisium 4-oksid, maqnezium-stearat, makroqol 600, titan 4-oksid, talk, sarı dəmir oksidi (III) (E 172), hipromelloza.

  Bisoprolol fumarat 5 mq
 • Doza və tətbiq metodu
  Preparatın dozası əvvəlcə az olmalı və tədricən artırılmalıdır.Hər bir halda müalicənin effekti və nəbzin göstəriciləri nəzərə alınmaqla preparat fərdi qaydada təyin olunmalıdır. Tablet səhərlər acqarına və ya səhər yeməyi zamanı çeynənilmədən və kifayət qədər su ilə qəbul edilməlidir.
  Arterial hipertenziyalarda
  Başlanğıc doza gündə 5 mq təşkil edir. Zərif nəzərə çarpan arterial hipertenziyalarda (ÜST təsnifatına görə I dərəcəli; diastolik təzyiq 105 mm.c.süt.-na qədər) 2,5 mq (5mq-dan ½ tablet) da kifayət edə bilər. Lazım olan hallarda sutkalıq doza 10 mq-a qədər artırıla bilər. Dozanın növbəti artırılmasına istisna hallarda və həkim nəzarəti altında icazə verilir. Maksimal doza 20 mq təşkil edir.
  Gərginlik stenokardiyası
  Gündə 5 mq təyin edilir. Lazım olan hallarda doza gündə 10 mq-a qədər artırıla bilər. Dozanın növbəti artırılmasına istisna hallarda və həkim nəzarəti altında icazə verilir.
  Qaraciyər və böyrək çatmamazlığı zamanı dozaların seçilməsi
  Zəif və cüzi nəzərə çarpan qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığında və ya böyrək xəstəliklərində dozanın yenidən seçilməsinə bir qayda olaraq ehtiyac olmur. Böyrəklərin funksiyasının aydın nəzərə çarpan çatışmazlığında (kreatinin klirensi 20ml/dəq-dən az olduqda) və qaraciyərin ağır zədələnmələri olan xəstələrdə sutkalıq doza 10 mq-dan çox olmamalıdır. Müalicənin davametmə müddəti zamanla məhdudlaşmayıb xəstəliyin növü və ağırlığından asılıdır. Gərginlik stenokardiyasının müalicəsində preparatı qəflətən dayandırmaq məsləhət görülmür, onun dozasını tədricən (7-10 gün ərzində) azaltmaq lazımdır, belə ki, preparatın qəbulunun qəflətən dayandırılması xəstəliyin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər.
 • Qablaşdırma ölçüsü
  • 30 Örtüklü tabletlər
 • Yükləmələr