Hər günü dolu-dolu yaşa!

 • Maqneziumun miositlərə nəqlini təmin edir (1)
 • Maqnezium çatışmazlığının səbəb olduğu (o cümlədən hamiləlik zamanı) pozuntuların nizamlanması üçün tövsiyə olunub (2)
 • Hüceyrədaxili kalium və kalsium miqdarını normallaşdırır (3)
 • Uzunmüddət ərzində istifadə oluna bilər (4)

1. T.Y.Morozova, O.S.Durnetsova "Kardioloji təcrübədə maqnezium preparatları", Müalicə edən həkim, N4, 20147

2. İ.A.Moçkin, M.L.Maksimov "Terapevt və kardioloq təcrübəsində maqnezium orotatı", RTJ, N6, 2014.

3.N.Y.Semiqolovskiy "Maqnezium çatışmazlığı ümumtibbi problem kimi", Ağır xəstə, N7, 2007.

4. Tibbi tətbiqinə dair təlimat.

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 • Tətbiq sahələri
  Miokard infarktı, xroniki ürək çatışmazlığı, maqnezium defisiti nəticəsində törənən ürəyin aritmiyası, spastik vəziyyət (o cümlədən angiospazm), ateroskleroz, dislipidemiya kimi halların kompleks müalicəsi və profilakstikası məqsədilə.
 • Təsiredici maddə və tərkibi
  Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 500 mq maqnezium-orotat dihidrat (32,8 maqnezium) vardır.
  Köməkçi maddələr: kolloidal silisium 4-oksid, karmelloza-natrium, mikrokristallik sellüloza, qarğıdalı nişastası, povidon K 30, laktoza monohidrat, natrium-siklomat, talk, maqnezium-stearat.

  Maqnezium-orotat dihidrat 500 mq
 • Doza və tətbiq metodu
  Tabletlər az miqdarda maye ilə daxilə qəbul edilməlidir.
  7 gün ərzində gündə 3 dəfə 2 tablet, sonra isə gündə 2-3 dəfə 1 tablet təyin edilir. Müalicə kursu 4-6 həftədən az olmamalıdır. Təkrar kurslar həkimlə məsləhətləşdikdən sonra aparıla bilər. Baldır əzələlərinin gecə qıcolmalarında gecələr 2-3 tablet qəbul etmək məsləhət görülür
 • Qablaşdırma ölçüsü
  • 20 Tabletlər
 • Yükləmələr